Vargikaran – strategia komunikacji Wiedzy Śiwbaby na świecie

For English

Przedmiot projektu:

Poniższy projekt dotyczy podniesienia skuteczności przekazywania wiedzy Śiwbaby w konkretnych grupach religijnych, społecznych, zawodowych przy minimalnych nakładach finansowych oraz zminimalizowania szkód i strat, jakie spowodowała wieloletnia międzynarodowa działalność Brahma Kumaris w popularyzacji Wiedzy Śiwbaby i jego wizerunku na świecie. Projekt został opracowany przez Pro Publico Bono Japan. Jest implementacją strategii Śiwbaby, o której wielokrotnie mówił w murli i avyakt vani i pokazuje, jak ta strategia pracuje na polu komunikacji marketingowej. Prezentuje, w jaki sposób bramini całego świata mogą efektywnie przekazywać wiedzę Śiwbaby przy minimalnych nakładach finansowych, osiągając wysokie wyniki.

Warto nie lekceważyć sprawy,  przejrzeć strategię oraz case’y, zapoznać się z wynikami eksperymentalnego wdrożenia strategii  i przekazać informację lokalnie i w skali międzynarodowej.

Vargikaran Seva

Śiwbaba, jako Intelekt intelektów świata jest nie tylko duchowym ojcem, nauczycielem i przewodnikiem. Jest także wybitnym strategiem. Z uwagi na działalność Pro Publico Bono, jaką Śiwbaba prowadzi, jego podstawowym założeniem w strategii komunikacji jest maksymalna oszczędność kosztów przy zachowaniu wysokiej efektywności dotarcia do odbiorcy. Efektywność dotarcia dotyczy dwóch sfer:

 1. zasięgu przekazu (Przesłanie i Filary Wiedzy Śiwbaby powinny dotrzeć do wszystkich ludzi świata)
 2. zrozumiałości przekazu (Przesłanie i Filary Wiedzy Śiwbaby powinny być zrozumiałe dla różnorodnych grup religijnych, społecznych, zawodowych).

W klasycznej strategii komunikacji o tym, że przekaz dotarł do odbiorcy można mówić dopiero wówczas, gdy mamy pewność, że:

1. odbiorca otrzymał przekaz

2. odbiorca zapoznał się z przekazem

3. odbiorca zrozumiał przekaz

Jeśli te trzy warunki nie zostały spełnione, należy uznać, że strategia komunikacji była błędna, a działania i środki zainwestowane w komunikację zostały zmarnowane. Analizując pod tym względem działalność Brahma Kumaris na świecie, należy stwierdzić z całą mocą, że ich strategia była i jest błędna, zmarnowano i nadal marnuje się olbrzymie sumy publicznych pieniędzy przy praktycznie zerowym dotarciu do odbiorcy. Są tego niepodważalne dowody, z których część znajduje się na stronie http://propublicobono1.wordpress.com/.

Nieoszacowane dotychczas sumy zostały wyrzucone na bezużyteczne publikacje, programy, mega programy, podróże, spotkania, zapraszanie gości, nauczycieli z zewnątrz (zupełnie jakby to Brahma Kumaris mieli się od nich uczyć, a nie sami przekazywać im wiedzę) zakup i budowanie posesji, mieszkań, stawianie świątyń, budowanie ołtarzy i składanie na nich nikomu do niczego niepotrzebnych ofiar, publikowanie plakatów propagandowych promujących cielesnych guru i rzekomą Trójcę Świętą w formie Janki-Gulzar-Prakashmani, organizowanie urodzin, pogrzebów i tym podobne działania, które niczym nie różnią się od działań ścieżki kultu. Nadmierne koszty także wygenerowały wydatki na luksusowe stroje, jedzenie i picie oraz wyposażenie wnętrz.

Jako Agenci Pro Publico Bono jeszcze raz zwracamy się do rządów i urzędów podatkowych wszystkich państw świata o skontrolowanie dochodów i wydatków Brahma Kumaris, którzy są oficjalnie zarejestrowaną sektą wyznaniową i prowadzą związaną z tym działalność gospodarczą, a następne wyciągnięcie konsekwencji z defraudacji potwornych sum pieniędzy. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do apelu PPB, template dokumentu znajduje się tu: Appeal to national governments, tax offices.

Międzynarodowa sekta Brahma Kumaris oficjalnie głosi, że prowadzi działalność charytatywną i wolną od opłat. Jednakże, w każdym ośrodku znajdują się skrzynki na ofiary i dotacje, do składania których Brahma Kumaris otwarcie zachęcają. Apelują także na arenie międzynarodowej o udzielanie im pożyczek na zakup nowych lokali oraz przyznawanie grantów na wznoszenie nowych świątyń.

Informujemy wszystkie rządy, ministerstwa i urzędy podatkowe krajów świata, że ta działalność Brahma Kumaris jest niezgodna z prawem ustanowionym przez Nauczyciela Brahma Kumaris, na temat którego Brahma Kumaris szerzą fałszywe pogłoski, że umarł i w związku z tym zaczęli oficjalnie przedstawiać go jako kropkę zawieszoną w próżni.

W prawie tym zostało zapisane, że:

 1. lepiej jest umrzeć niż kogoś o coś prosić
 2. nie wolno zmarnować nawet grosza
 3. nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, sekciarskiej i tym podobnej
 4. nie wolno inwestować w nieruchomości
 5. nie wolno wznosić pałaców, zakładać centrów mnisich i pustelni; ścieżka Śiwbaby jest ścieżką rodzinną, na której dom rodzinny, czyli matka, ojciec i dzieci, żyjąc zgodnie z najwyższym prawem (dharma), przekształcają siebie w istoty doskonałe i czyste, a tym samym przekształcają swój dom w ostoję światła wiedzy, miłości, czystości i spokoju, czyli jednym słowem: świątynię.

W związku z potwornymi stratami i szkodami publicznymi, jakie przez lata powodowała działalność Brahma Kumaris na całym świecie, zarówno na poziomie psychicznym, jak i materialnym (część dowodów znajduje się  na stronie http://www.brahmakumaris.info) proponujemy alternatywną strategię komunikacji, która spełnia wymagania stawiane przez Śiwbabę. Proponujemy, aby sami Brahma Kumaris jak najszybciej zapoznali się z tą strategią i wdrożyli ją, aby uniknąć dalszego marnotrawstwa, które doprowadzi i tak nadwerężone gospodarki światowe na skraj bankructwa. Strategia komunikacji nazywa się „Vargikaran Seva” (dosł. służba w grupach) i jest oficjalnie udostępniona w Internecie w wersji dwujęzycznej wraz z przykładowymi case’ami, tak aby Brahma Kumaris mogli ją szybko i bez wysiłku wykorzystać dla dobra publicznego.

Ponadto apelujemy do samych Brahma Kumaris o natychmiastowe zaprzestanie wmawiania ludziom, że Śiwa przyjął formę Dadi Gulzar, że Kriszna jest ojcem świata oraz ojcem, mężem i panem swojej matki Gity. Brahma Kumaris rozpowszechnili ten absurd na całym świecie, czym udowodnili, że duchowo zamordowali ojca i uczynili Boga wszechobecnym człowiekiem. Czy zatem można się dziwić, że zwykli ludzie, nie mający na co dzień styczności ze sprawami ducha mówią, że świat oszalał i stanął na głowie? W prawie ustanowionym przez Nauczyciela Brahma Kumaris powiedziane zostało na temat Boga:

 1. „Ja nie jestem wszechobecny.” „Przychodzę w jednego.”
 2. „Żadna istota ludzka nie może być Bogiem.”
 3. „Ja nie przychodzę w ciało dziewicy.” „Ja wchodzę w największy cierń pełen żądzy.”
 4. „Ja wchodzę w tego tutaj [czyli Brahmę/Krisznę], kiedy jest on w vanaprastha avastha.” [czyli jest po 60-tym roku życia; Brahma Baba skończył 60 lat w 1947 roku, czyli w czasie, gdy założył już ashram w Karachi].

Większy wybór punktów związanych z tym tematem opracowany przez lokalnych studentów wiedzy Śiwbaby znajduje się w linku  Prawdziwa Gita – wydanie kieszonkowe

Strategia Vargikaran Seva obejmuje dwa wymienione powyżej zagadnienia związane z dotarciem.

 • Generowanie zasięgu przekazu:
  • Na terenach, gdzie Internet jest powszechnie używany powinien on stać się podstawowym medium
   • Formy przekazu: e-maile, blogi, bezpłatne ogłoszenia na WWW, uczestnictwo w forach publicznych, uruchomienie sieci prostych i ujednoliconych stron internetowych wzajemnie ze sobą połączonych, które są lekkie i łatwo się otwierają także w przypadku używania Internetu bezprzewodowego i połączeń o niskiej przepustowości i które zawierają Przesłanie , Filary Wiedzy i Lekcję Trimurti Śiwa, wybór podstawowych punktów murli oraz link do głównej strony Śiwbaby, gdzie są jego wszystkie lekcje. Rekomendujemy, aby każdy bramin stał się agentem pro publico bono reprezentującym interesy Śiwbaby i pracował na stanowisku przynajmniej 8 godzin dziennie. 8 godzin codziennej pracy agenta pomnożone przez liczbę agentów zdziała cuda.
  • Na terenach, gdzie Internet nie jest używany bądź jest rzadko używany proponujemy zastosować tanie proste ulotki A4 jednokolorowe, dwustronne, składane na trzy części, zawierające Przesłanie i Filary Wiedzy Śiwbaby oraz adresy kontaktowe, numery telefonów, gdzie można zgłosić się przynajmniej na lekcję Trimurti Śiwa; dystrybucja ulotek przez woluntariuszy.
 • Dbanie o poziom zrozumiałości przekazu przez odbiorcę (na czym Śiwbabie bardzo zależy):
  • Należy pamiętać, że wiedza Śiwbaby jest nową wiedzą; człowiek, wbrew pozorom, niechętnie i z oporem przyswaja sobie rzeczy nowe. Niepodważalnym dowodem tego są sami Brahma Kumaris, którym nie wystarczyło ponad 70 lat, żeby przyswoić sobie jedną lekcję „jestem duszą”, pomimo iż sami seniorzy w ich ostatnim wcieleniu urodzili się w kulturze, w której pojęcia, którymi operuje Śiwbaba są powszechnie znane.
  • Biorąc pod uwagę przypadek Brahma Kumaris, proponujemy nie wystawiać od razu osoby na dużą dawkę obcych dla niej terminów i pojęć, gdyż się zniechęci i zatnie. Zgodnie z tym czego uczy Śiwbaba, podstawą powinna być wiedza o duszy, Najwyższej Duszy jako jej Ojcu i lekcja Trimurti Śiwa. Dlatego proponujemy, aby to właśnie było treścią taktycznej sieci stron w Internecie, z których oczywiście każda zawiera link do centralnej strony Śiwbaby.
  • Aby informacja wstępnie dotarła do człowieka końca żelaznej jugi, musi otrzymać ją co najmniej trzy razy. Dobrze, jeśli otrzyma ją za każdym razem z innego kierunku i w nieco innej formie. Jest wówczas szansa, że zwróci na nią uwagę, ale nie ma gwarancji niczego więcej. Dlatego rekomendujemy rozsądne stymulowanie mediów, aby zainteresowały się wiedzą ShivBaby, co z kolei powinno doprowadzić do tego, aby zaczęły o niej mówić i pisać. To zaś zwiększy liczbę informacji wstępnych docierających do zwykłych ludzi. Każdy agent Śiwbaby może wpisać ten punkt do jego codziennej agendy i spędzić trochę czasu na stymulowaniu mediów.
  • Człowiek, aby zechciał słuchać i rozumieć, powinien widzieć w tym wyraźną korzyść dla siebie. Dlatego należy przykuć czymś jego uwagę. Ten magiczny „przykuwacz” uwagi jest inny dla każdej grupy, dla każdej religii. Środowiska medyczne w Śiwbabie przyciągnie jego siła uzdrawiania,  polityków – jego zmysł strategiczny,  indologów – jego Autorstwo Gity, objaśnienia Mahabharaty i Ramajany, wyznawców Kriszny – fakt, że Kriszna jest ukochanym dzieckiem Śiwbaby, dramaturgów – scenariusz i konstrukcja tej wielkiej sztuki świata, naukowców – spójność wiedzy Śiwbaby z ich dowodzeniami naukowymi, prawników, temat Dharmy i tak dalej i tak dalej. Reasumując, dla każdej grupy, dla członków każdej religii należy znaleźć ten „przykuwasz” i użyć go jako formy, w którą włoży się niezafałszowaną wiedzę Śiwbaby, aby ich zainteresować. Jeśli się zainteresują, przyjdą i poproszą o więcej. Przykładowe case’y są zamieszczone na tej stronie.
  • Ważną rolę odgrywają tzw. „mikrofony”, „dziedzice”, „VIP”, „Vijay Mala”. BapDada wielokrotnie mówił Brahma Kumaris w avyakt vani „przygotujcie mikrofony” (mike tayar karo!), „przygotujcie dziedziców” (varison ko tayar karo!), „przyprowadźcie VIPów”, „przywołajcie Vijay Mala”. Jednak Brahma Kumaris zdają się nadal nie rozumieć słowa „mikrofon”, chociaż BapDada użył angielskiego terminu „mike”, „dziedzic” i innych. Śiwbaba tłumaczy:
   • Mikrofon”, to urządzenie, które powoduje, że z jednego miejsca głos może rozejść się na cztery strony świata. W zależności od siły nagłośnienia może mieć mniejszy lub większy zasięg. „Mikrofon” w wymiarze duchowym to dusza-instrument, której spektakularne przekształcenie duchowe staje się żywym przykładem dla ludzi w jej bliższym i dalszym otoczeniu, w jej środowisku oraz w polu jej oddziaływania. Przykłady działania „mikrofonów” znajdują się w case’ach na stronie.
   • Dziedzic” w węższym znaczeniu tego słowa, to dusza przechodząca przez pełny cykl 84 wcieleń i wchodząca do grupy 108 Mali Rudry, czyli grupy tych, którzy otrzymują dziedzictwo bezpośrednio od Śiwbaby. W szerszym znaczeniu, jest to cała Rodzina Słońca (Suryavanś), tzn: 450 tysięcy dusz poddanych oraz 16 108 dusz wchodzących do rodziny królewskiej – wszyscy oni są bezpośrednim stworzeniem Śiwbaby. Dziedzice wchodzący do grupy 108, jako dusze-nasiona i ojcowie duchowi poszczególnych religii  staną się instrumentami w przekazaniu wiedzy duchowym matkom poszczególnych religii, ojcom religii ludzki (Abrahamowi, Buddzie, Chrystusowi i innym) oraz  przedstawicielom poszczególnych religii po możliwie najniższych kosztach. Dziedzic musi być płci męskiej, przy czym płeć ciała nie odgrywa tu żadnej roli, ponieważ poruszamy się w sferze ducha. Dusza czyli „purusha”, jest rodzaju męskiego. Dlatego tylko ten, kto osiągnął stan pełnej świadomości duszy może stać się dziedzicem.
   • Jeden “dziedzic” bądź “mikrofon” dotrze do setek tysięcy dusz związanych z nim. Przyciągną podobne do siebie dusze, zapewniając jednolitość grupy. Będą także wiarygodni dla grupy, ponieważ będą z uczestnikami rozmawiać fachowo .
   • Rekomendujemy, aby w trosce o dobro publiczne matki, czyli Brahma Kumaris, nie utrudniały pracy, zajęły się rzetelnymi studiami i oczyszczeniem w trosce o przyszłe duchowe potomstwo. Współpraca ze strony matek, pozwoli znacznie obniżyć koszty dotarcia, koszty związane z wynajmowaniem lokalów oraz otworzy im drogę do szlachetnych duchowych wysiłków czynionych teraz na konto przyszłych wcieleń. BapDada powtarza to matkom od dziesiątek lat. Jedyne czego matkom potrzeba, to odwaga i pozbycie się przywiązania do przeszłości, formy, imienia i miejsca. To właśnie przywiązanie, jak mówi BapDada, jest największym problemem matek. Z przywiązania rodzi się iluzoryczny strach przed utratą czegoś.
   • VIP to nie światowe autorytety. BapDada mówi językiem duchowym i mówi o kwestiach duszy. VIP to dusza, która na skutek intensywnych wysiłków i pracy nad sobą osiąga wysoką pozycję duchową i staje się VIP’em w oczach Śiwbaby.
   • Reasumując, koncentracja na wyłonieniu „mikrofonów”, „dziedziców”, „VIP’ów”, którzy z kolei staną się instrumentami w dużych grupach i skupiskach jest tym, o co BapDadzie chodzi i o czym od lat mówi w avyakt vani. Trzeba tę zaległą pracę szybko, sprawnie i dokładnie wykonać.
   • W związku z tym, apelujemy do ojców i matek, aby dla dobra publicznego zarówno ojcowie jak i matki możliwie szybko osiągnęli stan śmierci za życia i pozbyli się ego, które uniemożliwia dialog między religiami i kulturami całego świata oraz zamyka drogę wszystkich do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.  Na rodzicach spoczywa ta duchowa odpowiedzialność za świat i jego losy. Matki! Weźcie się do nauki! Ojcowie! Pokonajcie Ravana! Czas, abyście sami umarli całkowicie i całkowicie odizolowali matki od tego świata, pomogli im w samotności umrzeć, aby mogły wejść na ścieżkę wiedzy! Stoi przed wami zadanie wydobycia Sity z niewoli Ravana, aby sprowadziła Vijay Mala, wyłonienia spośród 7 miliardów ludzi świata tych 450 000 + 16 108, którzy są przodkami świata, bezpośrednich dzieci Śiwbaby.
 • Czego robić nie rekomendujemy:
  • Nie rekomendujemy promowania swojego imienia i nazwiska. To Śiwbaba jest Narratorem, Nauczycielem, Ojcem, Przewodnikiem. Jego imię zawsze powinno być na pierwszym miejscu i zawsze powinien być przedstawiany jako Duchowy Ojciec, który daje wiedzę, wyjaśnia, tłumaczy.
  • Nie rekomendujemy promowania nazwy „Brahma Kumaris”, czyli nazwy niebezpiecznej organizacji sekciarskiej, która przyczyniła się do zniesławienia ŚiwBaby na całym świecie. Tu jednak rodzi się pytanie: „Jak zneutralizować te fatalne skutki działalności Brahma Kumaris w Indiach i na świecie?” Temu zostanie poświęcona osobna strategia.
  • Nie rekomendujemy gromadzenia ludzi w dużych grupach i od razu wystawiania ich na bezpośredni przekaz Śiwbaby. Śiwbaba jest Słońcem Wiedzy. Jeśli wystawi się żywą istotę na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może doznać porażenia i umrzeć. Potrzebna jest warstwa ozonowa, którą tworzą matki i panny, które Śiwbaba wyznaczył na instrumenty wprowadzenia duszy ludzkiej, czyli żywej istoty, do wiedzy i przygotowania jej do bezpośredniego spotkania ze Słońcem Wiedzy.
  • Nie rekomendujemy zapraszania światowych VIP’ów, znanych postaci i umożliwiania im prowadzenia zajęć, wykładów, seminariów itp. Osoby takie najczęściej nie rozumieją wiedzy Śiwbaby, nie zgadzają się z nią, prowadzą zajęcia zgodnie z własnymi poglądami, wprowadzają dodatkowe zamieszanie i przyczyniają się do rozrostu Królestwa Ravana. Są tego niepodważalne dowody.
  • Nie rekomendujemy rozpowszechniania publikacji ludzkich guru, mniej lub bardziej opasłych książek, albumów, twórczości własnej prozą i wierszem, książek kucharskich i katalogów mody,  plakatów propagandowych, fotografii, produkcji gadżetów, produkcji pierścieni ze złota i srebra oraz innych metali, czyli wszystkiego czym do dziś zajmują się Brahma Kumaris. Są to działania ścieżki kultu trwoniące dobra publiczne.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Pro Publico Bono.

Zapraszamy do zapoznania się z case’ami ilustracyjnymi. Informujemy, że imiona i nazwiska osób w case’ach zostały zmienione.

For Hindi: under construction.

For English

Tłumaczenie z oryginału na język polski:

Pro Publico Bono PR Agent

————————————————————–

Pro Publico Bono PR Agents

Advertisements